Justitie: Van Traa wil te zware rol voor rechter

In hun bespreking van het rapport-Van Traa heeft het OM veel kritiek geuit op de voorstellen over de rechter-commissaris. De commissie-Van Traa stelt voor dat de rechter-commissaris alle voorgestelde opsporingsmethoden op voorhand toetst en tijdens het gerechtelijk vooronderzoek overzicht houdt over alle opsporingshandelingen.

Justitie denkt dat de politiek de rechter een te zware rol toebedeeld bij het toezicht op het werk van politie en justitie. De rechter-commissaris is volgens het openbaar ministerie helemaal niet in staat zo nadrukkelijk 'met zijn neus op het onderzoek te staan' als de enquetecommissie voorstelt. 'Officieren van justitie zijn ook magistraten die heel goed kunnen bepalen hoe ver de politie mag gaan.'

Uit het rapport van de commissie-Van Traa blijkt niet welke specifieke resultaten politie en justitie met het doorleveren van drugs hebben geboekt. Hoofdofficier van justitie Blok wees er tijdens zijn verhoor op dat de Haagse politie met het doorlaten van partijen cocaine in totaal 2.000 kilo cocaine in beslag heeft genomen, waarmee volgens hem 65 mensen celstraffen van 10 tot 14 jaar kregen. Het ging volgens Blok om 'belangrijke drugshandelaren'. De Haarlemse politie liet daarentegen 100.000 kilo softdrugs en 100 kilo cocaine door zonder dat dit tot veroordelingen leidde, zo blijkt uit het rapport-Van Traa.

De verhoren maakten ook duidelijk dat de meeste leden van het openbaar ministerie in uitzonderlijke gevallen voorstander zijn van het doorlaten van kleine partijen harddrugs. Via zo'n 'lijntester' kan de organisatie van een drugslijn in kaart worden gebracht. De commissie-Van Traa wijst die methode af, op het lid Koekkoek (CDA) na. Tegenstanders van de methode wijzen erop dat de resultaten die werden geboekt in de meeste gevallen niet hebben geleid tot een zogenoemde 'ontmanteling' van criminele organisaties. Ook stellen ze de vraag of de resultaten niet via uitlokking tot stand zijn gekomen.