Honderden vervroegd dood door luchtvervuiling in Parijs

PARIJS, 7 FEBR. Tussen de 260 en 350 mensen sterven ieder jaar in de agglomeratie Parijs vervroegd aan de directe gevolgen van luchtvervuiling. In Lyon gaat het om 30 tot 50 mensen. Deze resultaten van wetenschappelijk onderzoek schokken de publieke opinie in Frankrijk, terwijl de minister van milieuzaken de grootste moeite heeft een wet op de luchtvervuiling door de ministerraad te krijgen.

De burgemeester van Parijs, Jean Tibéri, de opvolger van nu-president Chirac, zag zich gisteren gedwongen spoed aan te kondigen met het bestuderen van zijn fietspadenplan, zijn busplan en zijn tram-plan voor de grote boulevards van de hoofdstad. Concrete maatregelen om het autogebruik aan banden te leggen stelt hij niet voor.

Tibéri verklaarde vastbesloten de komende wet op de luchtvervuiling met alle kracht te zullen toepassen. Dat was een veilige toezegging. Minister Corinne Lepage, voormalig milieu-advocate en -activiste, ondervindt grote weerstand van 'zwaardere' ministers bij haar pogingen een wet tot stand te brengen die èn regels èn praktische maatregelen bevat. Als zij al geld kan lospeuteren dan zal het hoogstens de bestaande metingen van de vervuiling kunnen uitbreiden en verfijnen.

Minister van transport, Pons, met de krachtige lobby van autofabrikanten, wegtransport en wegenbouwers achter zich, wil het gebruik van de auto geen strobreed in de weg leggen. De regering heeft in het najaar juist weer een premie van 5 à 7000 franc ingesteld voor ieder die een tien jaar oude auto vervangt door een nieuwe. Dat heeft de met overcapaciteit kampende industrie nauwelijks geholpen, in tegenstelling tot een soortgelijke maatregel van de voorgaande regering-Balladur.

Door de bestaande fiscale bevoordeling van diesel zijn ook meer dan de helft van de kleine auto's, die bij tienduizenden extra zijn verkocht dankzij die 'balladurette', uitgerust met diesel-motoren. Uit het nu gepubliceerde onderzoek blijkt dat het met name zwaveldioxide en koolstofdeeltjes uit dieselwalm zijn die direct verantwoordelijk zijn voor het versnellen van de dood van mensen met hartkwalen en aandoeningen van de luchtwegen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Franse instituut voor publieke gezondheidszorg (SFSP) in het kader van het Europese APHEA-project (air pollution and health). Het wordt vernieuwend genoemd omdat het niet heeft gekeken naar 'sterfgevallen die verband houden met luchtvervuiling' maar naar 'direct toe te schrijven aan', ook al gaat het om risico-groepen. Hoeveel mensen in die risico-groepen terecht kwamen ten gevolge van de uitlaatgassen, is niet vastgesteld.

Pogingen van milieu-minister Lepage om een kleine toeslag op de brandstof te krijgen om concreet ontmoedigings- en aanmoedigingsbeleid mee te financieren zijn vastgelopen. Premier Juppé en minister Arthuis van financiën durven geen enkele lastenverzwaring meer aan het Franse publiek op te leggen. Oliemaatschappij Total pleit er voor dat oude auto's zo snel mogelijk worden vervangen door nieuwe, die drie keer zo schoon zouden zijn. Op het gebied van de katalysator is Frankrijk geen voorloper geweest, en voorlopig is diesel de meest gevraagde brandstof -tegen de wil van de oliemaatschappijen.

    • Marc Chavannes