Hoger beroep tegen Limburgs kartel

MAASTRICHT, 7 FEBR. Het openbaar ministerie in Maastricht heeft hoger beroep aangetekend in de zaak tegen Baars Aanneming en Wegenbouwmaatschappij BV. De Maastrichtse rechtbank achtte de wegenbouwer vorige week schuldig aan kartelvorming, maar legde geen straf of maatregel op, omdat de gemeente Maastricht in detail op de hoogte was geweest van de afspraken.