Het seizoen van de voorverkiezingen

Het seizoen van de voorverkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap is gisteren begonnen met de Republikeinse caucus in de staat Louisiana. Een caucus is een besloten partijvergadering waarop afgevaardigden worden aangewezen die later op de conventie van hun partij voor een bepaalde kandidaat zullen stemmen. Op dit moment hebben negen Republikeinen zich kandidaat gesteld.

De caucus van Louisiana is overigens niet het echte begin van de verkiezingsperiode omdat de meeste Republikeinse kandidaten deze vergadering niet erkennen als etappe in hun mars naar het Witte Huis; ze zijn bang de toorn op te wekken van de kiezers in de staat Iowa, de staat die traditioneel de eerste was en waar op 12 februari een caucus wordt gehouden.

De eerste voorverkiezing ('primary') heeft traditioneel plaats in de staat New Hampshire. Hier gaan kiezers, anders dan bij een caucus, echt naar de stembus om afgevaardigden voor de partijconventies kiezen. De kandidaat die naam weet te maken in New Hampshire kan met enige verwachting doorgaan. De kandidaat die in New Hampshire niet opvalt is verloren.

De voorverkiezingen zijn in de meeste gevallen indirecte voorverkiezingen. De afgevaardigden die worden gekozen om op de conventies de partijkandidaat voor de presidentsverkiezingen aan te wijzen, leggen zich erop vast te stemmen op een manier die de voorkeur van hun kiezers weerspiegelt. Dat kan inhouden dat de afgevaardigden tijdens de conventie slechts in de eerste ronde stemmen op de kandidaat waarvoor ze zich oorspronkelijk hebben ingezet. In sommige staten zijn ze slechts aan een vaag advies gebonden. Hoe groter de staat, hoe meer afgevaardigden naar de conventie worden gestuurd.

Aan de voorverkiezingen nemen slechts officieel geregistreerde kiezers deel.

De voorverkiezingen in de deelstaten, die een periode van vijf maanden bestrijken, leiden naar de partijconventies, waar de Democratische en Republikeinse kandidaten voor de presidentsverkiezingen uiteindelijk worden gekozen. Degene die na een of meer stemmingen de meerderheid behaalt, wordt de officiële kandidaat van de partij.

Tussen deze twee kandidaten - en eventuele kandidaten die zich buiten deze nationale partijen opwerpen - gaat het op de verkiezingsdag, wanneer de geregistreerde Amerikaanse kiezers een nieuwe president kiezen, dit jaar op 5 november. De nieuwe president betrekt in januari daaropvolgend het Witte Huis.