Geen steun voor investeringen in Midden- en Oost-Europa; België: geen werk verplaatsen

BRUSSEL, 7 FEBR. Internationale arbeidsherverdeling is mooi, maar niet als dat te zeer ten koste gaat van de werkgelegenheid in eigen land. Met die gedachte in het achterhoofd hebben de Belgische regering en de regeringen van Vlaanderen en Wallonië afgesproken dat ondernemers die willen investeren in Midden- en Oost-Europa niet langer mogen rekenen op overheidssubsidies indien de betreffende investeringen neerkomen op het verplaatsen van banen van België naar elders.

De nieuwe koers werd gisteren uiteengezet op een conferentie in Warschau met vertegenwoordigers van overheden en ondernemingen uit onder andere Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië. Namens België zaten zowel de federale minister van Financiën én van Buitenlandse Handel, Philippe Maystadt aan de tafel, als de hoogste vertegenwoordigers uit de gewesten: minister-president Luc Van den Brande van Vlaanderen en zijn ambtgenoot Robert Collignon.

Uit de berichten die vanuit Warschau zijn doorgesijpeld, blijkt dat België zich zorgen maakt over het weglekken van werkgelegenheid naar Midden- en Oost-Europa, waar de lonen relatief laag zijn en de voorschriften doorgaans wat soepeler. Een woordvoerster van het ministerie van Handel zei vanochtend nog niet te beschikken over de details die haar minister in Warschau heeft uiteengezet, maar volgens haar zal de aangekondigde 'subsidiestop' alleen gelden voor investeringen die louter worden gedaan om banen te verplaatsen.

Uit onderzoek van het Belgische centraal planbureau blijkt dat een beperkt deel van de Belgische bedrijven die actief zijn in de vijf genoemde Midden- en Oosteuropese landen, hun bestaande activiteiten geheel of gedeeltelijk naar die landen heeft overgeplaatst. Bijna een kwart van de 469 Belgische vestigingen in Midden- en Oost-Europa betreft in feite “delokalisatie” en niet het opzetten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, aldus het planbureau. Dat brengt België, Vlaanderen en Wallonië ertoe om scherper toezicht te houden op de investeringen, en deze in ieder geval niet aan te moedigen door de bedrijven ook nog eens financiële voordeeltjes te gunnen.

Maystadt zei gisteren in Warschau ook dat hij de Belgische bankcommissie zal vragen of de eisen inzake zekerheidsprovisies die banken moet aanleggen bij het verlenen van kredieten voor projecten in Oost-Europa, kunnen worden versoepeld. Op die manier moet het gemakkelijker worden voor bedrijven aan kapitaal te komen voor 'nieuwe' investeringen in Midden- en Oost-Europa.

    • Wim Brummelman