Fiscus soepeler voor auto van de zaak

DEN HAAG, 7 FEBR. De fiscale regeling voor werknemers die meer dan dertig kilometer van hun werk wonen en in een auto van de zaak rijden, wordt versoepeld. Belastingplichtigen hoeven geen bezwaarschrift in te dienen tegen toepassing van het forfait van 24 procent. Dat heeft staatssecretaris Vermeend (Financiën) vanmorgen bekendgemaakt.

pEen werknemer die gratis in een auto van de zaak rijdt, moet voor de privé-kilometers twintig procent van cataloguswaarde van de auto bij het inkomen optellen. Wanneer het woon-werkverkeer meer dan 30 kilometer is komt daar nog een toeslag van vier procent bij. Volgens de belastingrechter in Den Bosch is die toeslag onrechtmatig. Hij wees erop dat degenen die minder dan duizend privé-kilometers per jaar rijden, de heffing niet hoeven te betalen. Dat is rechtsongelijkheid, oordeelde de rechter.

Vorige week heeft Vermeend daarover het oordeel van de Hoge Raad gevraagd. Voor de betrokken automobilisten heeft de beslissing van Vermeend belangrijke gevolgen. In de eerste plaats moesten zij, voor zover dat nog mogelijk was, over de afgelopen jaren bezwaar aantekenen tegen de toepassing van de 24-procentsregel. Bij het invullen van hun belastingaangifte over 1995 kunnen de betrokkenen nu uitgaan van een inkomensbijtelling van twintig procent, als ze maar niet vergeten te melden dat ze meer dan dertig kilometer van hun werk wonen. De inspecteur zal dan waarschijnlijk de inkomensbijtelling ophogen tot 24 procent. Men kon ook direct rekenen met 24 procent. Maar dan moest binnen zes weken na de ontvangst van de aanslag bij de inspecteur bezwaar worden aangetekend tegen de verhoging naar 24 procent. De inspecteur zal dat bezwaarschrift dan afwijzen. De Belastingdienst zal op zo'n afwijzing terugkomen als de Hoge Raad Vermeend in het ongelijk stelt.