Centraal Planbureau: Plan uitkering FNV goed voor werkgelegenheid

DEN HAAG, 7 FEBR. Een individuele basisuitkering van 900 gulden voor werkzoekenden, zoals voorgesteld door de vakcentrale FNV, werkt gunstig uit voor de werkgelegenheid. Dat meldt het FNV Bulletin.

Met het idee van een basisuitkering van circa 900 gulden voor werklozen wil de FNV het individu centraal stellen. Die uitkering zou moeten gelden voor iedere Nederlander die geen baan heeft, zonder dat er kortingen plaatsvinden wegens het eventuele inkomen van de partner. Omdat voor alleenstaanden een uitkering van 900 gulden (circa 50 procent van het minimumloon) waarschijnlijk te weinig is om van te leven, moeten deze een extra toeslag krijgen.

Anders dan bij het basisinkomen, waar iedere Nederlander automatisch recht op zou hebben, wil de FNV de basisuitkering alleen laten gelden voor mensen die beschikbaar zijn voor werk. Wanneer de basisuitkering nu in één keer zou worden ingevoerd, komen circa 1,2 miljoen mensen hiervoor in aanmerking. Daarmee zou deze uitkering een zeer kostbare aangelegenheid worden, zo beseft ook de FNV. In de nota pleit de vakcentrale daarom voor een stapsgewijze invoering tot 2010.

Het voordeel van dit systeem is volgens het Centraal Planbureau (CPB) dat er werklozen er altijd in inkomen op vooruit gaan als ze een baantje vinden, ook al is het voor weinig uren per week. Het planbureau concludeert dat de FNV-ideeën haalbaar zijn, mits er weinig wordt gefraudeerd, de werklozen daadwerkelijk hun best doen werk te zoeken en de uitkering alleen wordt verstrekt aan degenen die in het verleden al eens hebben gewerkt. Die laatste voorwaarde wordt overigens ook genoemd in de FNV-nota.

Een groot voordeel van het FNV-plan is dat laagbetaalde arbeid goedkoper wordt. Volgens het CPB kunnen de bruto-loonkosten van het minimumloon in het FNV-plan met dertig procent worden verlaagd zonder het netto-salaris aan te tasten. Bedrijven kunnen zo banen scheppen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De economische effecten worden nog gunstiger als de basisuitkering alleen wordt verstrekt aan personen die zich beschikbaar stellen voor een volledige baan of een grote deeltijdbaan, zo blijkt uit de berekeningen van het CPB. Het FNV-voorstel gaat er echter vanuit dat ook mensen die wegens ziekte of bijvoorbeeld kinderzorg niet kunnen werken, voor de basisuitkering in aanmerking komen.