Boutros: saneren bij VN om een bankroet te voorkomen

NEW YORK, 7 FEBR. De Verenigde Naties kampen met een financiële crisis die dit jaar kan leiden tot het bankroet van de organisatie. Dat zei de secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, gisteren na afloop van een bespreking met het financieel comité van de volkerenorganisatie.

Om het bankroet af te wenden wil de secretaris-generaal bezuinigen op de personeelskosten en de lasten van de organisatie anders over de lidstaten verdelen.

“Ik zal alles doen wat ik kan om een financiële ineenstorting te voorkomen”, aldus Boutros-Ghali, “maar alleen de lidstaten kunnen de noodzakelijke maatregelen nemen.”

Boutros-Ghali heeft een voorstel ingediend om de contributie van de Verenigde Staten aan de VN te verminderen. De VS betalen nu nog 25 procent van de begroting van de volkerenorganisatie. Boutros-Ghali stelt voor om een plafond in te stellen voor contributies aan de VN van 15 of 20 procent van de begroting van de volkerenorganisatie omdat dat “beter zou aangeven dat deze organisatie een instrument is van alle naties”. De VS zijn de enige lidstaat waarvan de contributie aan de VN hoger is dan twintig procent.

De VN kunnen nog 1,6 miljard dollar tegemoet zien, 800 miljoen dollar hiervan zijn achterstallige betalingen van de VS. Het Amerikaanse Congres heeft herhaaldelijk aangegeven dat het de begroting van de VN te hoog vindt. De Verenigde Staten zijn het enige land dat meer dan 20 procent bijdraagt. De landen van de Europese Unie betalen gezamenlijk 35 procent.

In de Verenigde Staten is met enthousiasme op het voorstel van Boutros-Ghali gereageerd. Een woordvoerder van de Amerikaanse regering: “Ze [de voorstellen] zijn weliswaar pijnlijk, maar ze zijn noodzakelijk. De Amerikaanse overheid, andere overheden en bedrijven gaan allemaal door een proces van downsizing en het wordt hoog tijd dat ook deze organisatie door hetzelfde proces gaat.”

Diplomaten van de Europese Unie hebben verbijsterd gereageerd op de suggestie van Boutros-Ghali om de Amerikaanse contributie voor de volkerenorganisatie te verlagen. “Ik ben geschokt”, aldus de Italiaanse vertegenwoordiger bij de VN in New York, Paolo Fulci. “Wie moet dat gaan betalen?” Fulci, die nog geen overleg had kunnen voeren met zijn thuisfront, benadrukte op persoonlijke titel te spreken. Volgens diplomaten die anoniem wilden blijven vertolkte hij echter algemeen heersende gevoelens. “Dit zou een fundamentele verandering zijn”, aldus één van hen.

Eerder deze week maakte de voorzitter van het financiële comité van de VN bekend dat het aantal medewerkers op het VN-secretariaat in New York, waar tienduizend mensen werken, met tien procent verminderd moet worden. De aanstaande bezuinigingen zullen aan de VN gelieerde organisaties met eigen begrotingen, zoals UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, niet treffen.

Naast de voorgestelde bezuinigingen wil de secretaris-generaal persoonlijk de VN-lidstaten met betalingsachterstanden benaderen om hen te vragen hun contributies alsnog te voldoen.

“De organisatie zit gevangen in een neerwaartse spiraal van gebeurtenissen waarbij het ene probleem het andere oproept,” aldus Boutros-Ghali. “Onze visie op lange termijn moet rekening houden met de erkenning dat de VN vergaand moet veranderen om door de lidstaten weer gezien te kunnen worden als waardevolle organisatie.” (AP, Reuter)