Bosnische Serviërs praten niet meer met Sarajevo

SARAJEVO, 7 FEBR. De Bosnische Serviërs hebben alle contacten met de Bosnische regering verbroken naar aanleiding van de arrestatie van acht Serviërs, die door Sarajevo worden verdacht van oorlogsmisdaden. De NAVO-vredesmacht IFOR toonde zich gisteren geïrriteerd over de arrestaties.

De Bosnische Serviërs hebben gezegd geen besprekingen over de voortgang van het vredesproces meer te zullen bijwonen op het grondgebied van de moslim-Kroatische federatie, zolang de acht Serviërs niet zijn vrijgelaten.

De acht werden op 30 januari gearresteerd. Volgens de Bosnische Serviërs gebeurde dat terwijl ze op weg waren naar overleg met IFOR, de NAVO-vredesmacht in Bosnië. IFOR meldde gisteren echter dat er op 30 januari geen overleg met de Serviërs op het programma stond. De acht, onder wie een generaal en een kolonel, zouden een verkeerde afslag hebben genomen en op een wegversperring van het Bosnische regeringsleger zijn gestuit.

Volgens Sarajevo zijn de twee officieren betrokken geweest bij moord op moslim-burgers rond Sarajevo. Het heeft het Haagse VN-tribunaal uitgenodigd de gevangenen te verhoren. De twee officieren staan overigens niet op de lijst van 52 verdachten die door het tribunaal tot nu toe in staat van beschuldiging zijn gesteld.

Een woordvoerder van IFOR toonde zich gisteren geprikkeld door het optreden van de Bosnische regering. Andrew Cumming noemde de arrestaties “provocatief” en zei dat ze de spanning verhogen en tot vergeldingsacties van de Bosnische Serviërs kunnen leiden.

Een woordvoerder van het Internationale Rode Kruis zei vandaag ervan overtuigd te zijn dat drieduizend moslims uit Srebrenica in juli vorig jaar door de Bosnische Serviërs zijn vermoord. Het lot van vijfduizend anderen is onzeker, aldus de woordvoerder.

De Amerikaanse Bosnië-bemiddelaar Richard Holbrooke heeft gisteren op de conferentie van economische en politieke wereldleiders in Davos de delegaties van Bosnië, Kroatië en Joegoslavië de les gelezen. Hij zei dat de drie delegaties in Davos “hun tijd verspillen” met besprekingen met Westeuropese delegaties en dat ze hun tijd beter kunnen besteden door met elkaar te praten over de uitvoering van het vredesakkoord: “U had de afgelopen drie dagen met elkaar in een hoek moeten zitten. Voor zover ik weet heeft zo'n ontmoeting nog niet plaatsgehad”, aldus Holbrooke.

De Bosnische Kroaten hebben gisteren een nieuwe bestuurlijke indeling van Mostar, waartoe het EU-bestuur van de stad had besloten, verworpen. Ze eisen een verdeling van de stad tussen een Kroatisch en een moslim-deel, langs de huidige bestandsgrens.

De Bosnische regering heeft gisteren vijf krijgsgevangen Bosnische Serviërs vrijgelaten, maar het Rode Kruis de toegang tot acht gevangen soldaten van het Bosnisch-Servische leger ontzegd. (Reuter, AP, AFP)