Asielzoekers Zaïre mogelijk verwisseld

DEN HAAG, 7 FEBR. Staatssecretaris Schmitz (justitie) heeft twee asielzoekers die zijn teruggestuurd naar Zaïre, met elkaar verwisseld. Daardoor heeft zij verkeerde informatie verstrekt aan de Tweede Kamer. Dit stelt het coördinatiepunt Kerkasiel.

De Kamerleden B. Dittrich (D66) en G. van Oven (PvdA) hadden vragen gesteld over de verdwijning Malula Mampassi, die op 11 juli 1995 Nederland zou zijn uitgezet naar Zaïre. De zuster van Malula Mampassi stuurde later een brief aan zijn Nederlandse advocaat, waarin zij schrijft dat haar broer op 29 juli door militairen met geweld uit zijn huis werd gehaald. Sindsdien zou ze niets meer van hem hebben vernomen.

De Kamerleden stelden daarop vragen aan staatssecretaris Schmitz, die antwoordde dat “betrokkene op 11 juli in zijn geboorteland is aangekomen, in goede gezondheid in Brazaville verblijft, waar hij in een bakkerij werkt”. Ook schreeft de staatssecretaris dat de echte naam van de Zaïrees Mbambi Shiko luidt. Volgens de organisatie Kerkasiel gaat het hier echter om Malula Michel, een Zaïrees die op 11 juli werd uitgezet en wiens echte naam inderdaad Mbambi Shiko luidt. Bovendien is Malula Mampassi - naar wie de Kamerleden hebben gevraagd - op 18 juli en niet op 11 juli op het vliegtuig naar Zaïre gezet.

De Kamerleden Dittrich en Van Oven willen eerst uitzoeken hoe 'hard' de informatie van Kerkasiel is, voordat zij Schmitz ter verantwoording roepen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft laten weten de kwestie uit te zoeken. De dienst sluit een persoonsverwisseling vooralsnog niet uit.