35 levenseindigingen per jaar in tehuizen

AMSTERDAM, 7 FEBR. Jaarlijks doen ongeveer driehonderd patiënten uit verpleeghuizen een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding. Uiteindelijk besluiten er 25 daadwerkelijk voor een zelfgekozen dood. Ongeveer tien keer per jaar beeindigt een verpleeghuisarts het leven van een wilsonbekwame patiënt. In het algemeen voldoen verpleeghuisartsen aan de zorgvuldigheidseisen. Dit blijkt uit een promotieonderzoek van M. Muller. Er verblijven ongeveer 50.000 patiënten in een verpleegtehuis.