Zalm: valutering is niet laakbaar

DEN HAAG, 6 FEBR. Minister Zalm (Financiën) vindt het niet laakbaar dat banken een deel van de kosten voor het girale betalingsverkeer dekken door bij overboekingen één tot enkele dagen geen rente uit te keren - de zogeheten valutering. Volgens Zalm zijn er “op het gebied van financiële overboekingen in het betalingsverkeer geen misstanden die overheidsingrijpen noodzakelijk maken”. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Witteveen-Hevinga (PvdA).