Twijfel over artistieke vrijheid bij Concertzender

Het klassieke kabelradiostation De Concertzender, dat in november 1995 werd opgeheven wegens gebrek aan financiële middelen, kon dankzij een sponsoraanbod van de vereniging Veronica doorgaan met uitzenden. De Concertzender besloot met Veronica in zee te gaan nadat uitdrukkelijk was afgesproken dat de zender zijn artistieke vrijheid zou behouden. De redactie en studio verhuisden van Amsterdam naar het Veronicapand in Hilversum.

De Concertzender is wat inkomsten betreft nu voor het grootste deel afhankelijk van Veronica. Daarnaast zijn er de bijdragen van vijfduizend donateurs en abonnees van de gids. Volgens Unico Glorie, radiodirecteur van Veronica, in een artikel over de Concertzender in het Veronicablad is het “absoluut niet de bedoeling om er een puur commercieel station van te maken. Alle inkomsten zullen direct ten goede komen aan de programma's en de verdere professionalisering van de zender”. Veronica is daarom op zoek naar andere bedrijven die de zender financieel willen ondersteunen.

Thea Derks, een van de vrijwilligers en programmasamensteller bij de Concertzender, twijfelt over de goede bedoelingen van Veronica. Ze reageerde geschrokken op de uitspraken van Glorie over de aanpassing van de programmering in datzelfde artikel. Naast serieuze klassieke muziek en jazz zouden populaire klassieke muziek en nieuwsrubrieken worden ingevoegd.

Directeur van de Concertzender Aad van Nieuwkerk deelt haar ongerustheid niet: “Die uitspraken zijn al lang achterhaald, Unico Glorie deed ze in november vorig jaar. Door plaatsgebrek in de gids werd het artikel pas veel later geplaatst. De programmering blijft onder verantwoordelijkheid van de Concertzender.” En volgens Van Nieuwkerk loopt de Concertzender al langer met de gedachte rond om ook nieuwsuitzendingen te gaan maken. Dit zou nu tot mogelijkheden behoren, bijvoorbeeld in samenwerking met Veronica Nieuws Radio.

Op dit moment werken er 120 vrijwilligers en zijn zeven mensen in vaste dienst. Van Nieuwkerk: “Het voordeel van werken met vrijwilligers is dat zij het leuk vinden om te doen en daarom extra gemotiveerd zijn. Om de continuïteit de garanderen zijn een aantal mensen in loondienst. Misschien dat in de toekomst de betaalde formatie iets wordt uitgebreid.” Twee vrijwilligers wilden volgens Van Nieuwkerk niet naar Hilversum toe en zijn weggegaan bij de Concertzender.

Een van die vrijwilligers heeft zijn medewerking opgezegd omdat hij geen vertrouwen heeft in de samenwerking met Veronica. “Het kantoor dat de Concertzender heeft gekregen is weggestopt in een hoek van het Veronicagebouw waar de hele dag house en disco door de gang schalt.” Dit maakte op hem zo'n sombere indruk dat hij geen zin had in verdere betrokkenheid.

De voormalige vrijwilliger gelooft niet dat de Concertzender onder de paraplu van Veronica met dezelfde vrijheid zijn programma's mag samenstellen. Na eindeloze vergadersessies, waar allerlei beloftes werden gedaan die niet in de notulen zijn terug te vinden, zijn er nog steeds geen echte beslissingen genomen en blijft volstrekt onduidelijk wat er in de toekomst gaat gebeuren.

“Veronica wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ze maken goede sier door een klassieke zender met een goede naam onder hun hoede te nemen. Deze zender, die nu door vrijwilligers gerund wordt, moet zich gaan professionaliseren om uiteindelijk te kunnen concurreren met Radio 4. Veronica is echter niet bereid hier de financiële consequenties uit te trekken en de medewerkers te betalen.”

De Concertzender werd in 1982, uit onvrede met het reguliere aanbod van klassieke muziek, opgericht als lokaal Amsterdamse radiostation. Sinds 1993 worden de programma's 24 uur per dag via de kabel uitgezonden in bijna heel Nederland. Naast de concertzender zijn er nog drie klassieke radiostations op de kabel te beluisteren: Classic Fm, de Concert Radio (dat ook een eigen blad uitbrengt) en Radio 4.

    • Simone Barneveld