Rotterdam helpt 3.600 werklozen aan nieuwe baan

ROTTERDAM, 6 FEBR. Rotterdam wil dit jaar 3.600 werklozen aan een baan helpen. Het betreft 1.600 zogenoemde Melkert-1 banen, gesubsidieerde overheidsbanen in veiligheid, zorg, onderwijs, kinderopvang en openbare ruimte. De overige werklozen kunnen aan de slag via bestaande, oudere regelingen.

Wethouder Simons van werkgelegenheid heeft dit gisteren bekendgemaakt. De gemeente zal een groot deel van de nieuwe banen organiseren via 'Rotterdam Veilig' en 'Rotterdam Schoon', waarover de regie respectievelijk bij de politie en de schoonmaakdienst Roteb ligt. In het afgelopen jaar heeft Rotterdam al 2.104 nieuwe banen gecreëerd.

Simons riep gisteren op tot een “publiek debat” over de toekomstige positie van de nieuwe werknemers. “Je kunt ze niet eeuwig op 120 procent van het minimumloon houden. De fase nadert dat we deze mensen in een ambtelijke positie moeten inpassen.”

Het kabinet heeft bepaald in vier jaar tijd 40.000 nieuwe banen in de overheid te scheppen (Melkert-1), voornamelijk in de vier grote steden. Daarnaast komt er gesubsidieerd werk in de marktsector en semi-overheid (Melkert-2).

Daarbij worstelt Rotterdam vooral met de verschillende regelgeving en de coördinatie tussen de zes uitvoeringsorganisaties die de plannen moeten uitvoeren. Een grootschalige reorganisatie, zoals adviesbureau Berenschot Rotterdam eerder heeft aangeraden, wijst wethouder Simons echter van de hand. Dat idee stuitte op grote weerstand bij de uitvoeringsorganisaties, waarvoor Simons is gezwicht, zo erkende de wethouder gisteren. “Een grote reorganisatie betekent dat de mensen jarenlang vooral met zichzelf bezig zijn. Wel willen de organisaties zich laten verplichten tot samenwerking. Ze moeten toegroeien naar één loket voor werk.”

Rotterdam heeft op dit moment meer dan 9.000 gesubsidieerde banen. In september 1994 waren dat er nog 7.000. Het leeuwedeel van deze arbeidsplaatsen is geschapen via oudere regelingen als de banenpool - bestemd voor mensen die langer dan één jaar werkloos zijn - of het jeugdwerkgarantieplan voor jongeren. Er werden in het afgelopen jaar bijna 1.000 Melkert-banen geschapen, iets meer dan 600 bij de gemeente en 120 in de zorgsector. In het kader van Melkert-2 kwamen er bij de semi-overheid meer dan 200 nieuwe banen bij en 60 bij het bedrijfsleven.