Pauwel Jonas

De Schots-Amerikaanse avonturier Paul Jones, schrijft Ewoud Sanders in NRC HANDELSBLAD, 29 januari, leefde hier te lande “tot aan het begin van deze eeuw”, voort in het lied 'Op de berugte Held Paul Jones'. Vermoedelijk heeft Sanders de fictionele sterfdatum van de kaper-kapitein aanmerkelijk vervroegd. Nog altijd circuleert onder kinderen - en hun voorlezende (groot)ouders - het versje: 'Daar komt Pauwel Jonas aan, / 't is zo'n aardig ventje! / Zie hem deftig schoolwaarts gaan: / 't lijkt wel een studentje'.

Geciteerd uit 'Rijmpjes en versjes uit de oude doos', uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 36e druk, 1991.

    • Jaap de Berg