Oppositie

In NRC HANDELSBLAD van 31 januari schrijft Mark Kranenburg in zijn artikel 'Oppositie voeren is niets voor Nederlanders', dat sedert 1917 het slechts éénmaal de oppositie is gelukt een kabinet naar huis te sturen en wel in 1925.

Dit is niet juist, want op 27 juli 1939 kwam het (twee dagen er voor aangetreden) vijfde ministerie-Colijn door een motie van de leider van de RKSP-fractie in de Tweede Kamer, mr.dr. L.N. Deckers, ten val. De RKSP was toen in de oppositie.

    • P.H. Werner