Mobiele telefonie vaak eenvoudig af te luisteren

AMSTERDAM, 6 FEBR. Wie de zogeheten 'voicemailbox' van zijn draagbare telefoon niet beveiligt, kan door iedereen worden afgeluisterd.

De voicemailbox is het antwoordapparaat van de mobiele gebruiker en kan via een algemeen toegankelijk nummer worden bereikt. Het GSM-netwerk (global system for mobile communication) verwerkt gesprekken digitaal, NMT (Nederlands Mobiel Telefoonnet) doet dit analoog.

Om een voicemailbox van een GSM telefoon uit te luisteren, moet het nummer 0653101010 worden ingetoetst. Voor een NMT-telefoon is dat nummer 0652303030. De automatische telefoonoperator vraagt dan de laatste zes cijfers van het mobiele telefoonnummer in te toetsten en af te sluiten met een hekje. Vervolgens wordt gevraagd het 'password' bij het betrokken nummer in te toetsen. Veel mensen laten dit password bestaan uit de laatste vier cijfers van hun mobiele telefoonnummer. Wanneer deze combinatie wordt ingetoetst, krijgt de luisteraar te horen dat hij zich in het hoofdmenu van het 'voicemail systeem' bevindt.

Eenmaal in het voicemail systeem kan van alles worden gedaan waar de abonnee niet om heeft gevraagd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de persoonlijke instelling van de abonnee te wijzigen. Het password kan worden veranderd, waardoor de abonnee zijn eigen berichten niet meer kan afluisteren. Ook kan de welkomstboodschap worden aangepast en kunnen alle ingekomen berichten worden afgeluisterd.

Een woordvoerder van PTT Telecom zegt dat alle klanten op hun voicemailbox het bericht krijgen dat zij zelf hun telefoonnummer met een eigen pincode moeten beveiligen. “Het heeft ook in het blad Mobiel Bereik gestaan en de klant moet het verder zelf doen.”

Het Amsterdamse politiekorps heeft de afgelopen tijd regelmatig met afluisterpraktijken te maken gehad. Politiechef Woelders noemde voor de commissie-Van Traa de groep van de 'contra's' verantwoordelijk voor het afluisteren van dienst- en privé-gesprekken. Politievoorlichter Klaas Wilting zei vorig jaar dat alle politiemensen op het hart is gedrukt geen vertrouwelijke informatie meer over de gewone telefoon door te geven. “Aan de bezitters van mobiele telefoons is doorgegeven dat ze hun password moeten beveiligen. Dat zullen we nu nog een keer doen.” Verschillende prominente advocaten en de Amsterdamse persofficier van justitie N. Schaar bleken geen eigen password te hebben en wisten evenmin dat hun voicemail zo door derden was af te luisteren.

    • Hans Moll