'Koers mark, franc aan elkaar koppelen'

DAVOS, 6 FEBR. De koersen van de Duitse mark en de Franse franc moeten zo snel mogelijk vast aan elkaar gekoppeld worden. Met een dergelijke bilaterale afspraak kan het vertrouwen in de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) gered worden. De steun voor een wisselkoersafspraak tussen de D-mark en de franc groeit in Bonn en Parijs, aldus Ulrich Cartellieri, topman van de Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland.

Als de financiële markten de zekerheid hebben over wisselkoersstabiliteit in het D-markblok aangevuld met de Franse franc, zullen ze minder belang hechten aan het tijdpad en de criteria van het verdrag van Maastricht, meent Cartellieri in de marge van het jaarlijkse World Economic Forum in Davos. “Je moet wel vasthouden aan die criteria, maar het is heel moeilijk om op zo korte termijn de begrotingen op orde te brengen en verder te bezuinigen. Dat is erg risicovol en op deze manier neem je de tijdsdruk weg.”

Het risico van mislukking van de monetaire unie is dat de Franse franc onmiddellijk devalueert en dat de D-mark (met daaraan gekoppeld de gulden) nog verder overgewaardeerd zal raken. “De D-mark zal als een raket omhoog schieten en dat zal enorm veel banen in Duitsland kosten”, waarschuwt Cartellieri. “De dreiging van nog grotere werkloosheid is het enige waarvoor Duitse politici op het ogenblik oog hebben en waardoor ze wakker geschud worden.”

De Franse minister van financiën Jean Arthuis heeft vanmorgen in Parijs afwijzend op het voorstel van de Deutsche Bank gereageerd. “Ik zie geen enkele reden om de koersen van de D-mark en de franc aan elkaar te koppelen vòòr 1 januari 1999, de datum van de monetaire unie”, aldus Arthuis.

    • Roel Janssen