Juppé snelt landelijke regio's te hulp

PARIJS, 6 FEBR. De Franse regering heeft een nieuw plan gelanceerd om economisch achterblijvende landelijke gebieden te helpen. Zulke gebieden, die 40 procent van het grondgebied omvatten, huisvesten 4,5 miljoen Fransen. Gerekend naar bestaande stimuleringsregelingen woont nu tweederde van de Fransen in economische uitzonderingsgebieden.

Premier Juppé, die het jongste stimuleringsplan gisteren presenteerde, wordt volgens een vandaag gepubliceerde opiniepeiling door tweederde van zijn landgenoten laag aangeslagen. Negentien procent is enthousiast over hem en zijn regering. Drie weken geleden kwam hij met een plan om de banlieues, de problematische immigratiewijken bij Frankrijks grote steden, nieuw leven in te blazen. Sinds zijn aantreden, negen maanden geleden, heeft Juppé een half dozijn sanerings- en stimuleringsplannen gelanceerd. In november en december leverde het plan om de sociale zekerheid te redden een landelijke staking van enkele weken op.

Het nieuwste plan wil zowel bedrijven als particulieren in de buitengewesten het leven verlichten. Dat is nodig volgens de regering om de désertification (de verwoestijning) van Frankrijks platteland een halt toe te roepen. De werkgelegenheid loopt er achteruit, terwijl die in Frankrijk als geheel toeneemt. Bovendien sluiten steeds meer vitale diensten er hun deuren: duizenden dorpen hebben geen postkantoor, café, bakker of enige andere winkel meer.

Bedrijven die zich nu in deze buitengebieden vestigen krijgen ontheffing van de lokale belastingen, zij mogen versneld hun investeringen afschrijven, sociale woningbouw of -renovatie wordt extra gesubsidieerd en burgers met lage inkomens zien hun sociale premies verlaagd of helemaal overgenomen worden door de staat.

Commentatoren spraken vanmorgen over een overdosis aan plannen en fiscale uitzonderingen. Afgezien van de bestaande regionale steun uit Europese fondsen, kende Frankrijk al vijf bijzondere zônes waar ter stimulering van de economische activiteit een waslijst aan subsidies en belastingsvoordelen beschikbaar is: 'gevoelige stedelijke gebieden', 'stedelijke revitalisatie-gebieden', 'landelijke gebieden die bij voorkeur ontwikkeld moeten worden', 'landelijke gebieden die in aanmerking komen voor een ruimtelijke ordeningspremie' en 'zônes franches' - die laatste gebieden verzamelen ongeveer alle voordelen van de vorige zones.

In de meeste regio's overlappen de plattegronden van deze verschillende steunplannen elkaar. Sommige streken vallen onder drie of meer regelingen. Hoewel niemand de goede bedoelingen van Juppés plannen in twijfel trekt, vragen commentaren zich af waar deze nieuwe financiële concessies toe moeten leiden. De regering moet over 1995 een groter tekort incasseren dan voorzien en ook voor het eerste kwartaal van 1996 wordt een negatieve groei van de economie voorzien. De twee contrasterende polen van president Chiracs verkiezingsprogramma, directe stimulering van de werkgelegenheid en aanzuivering van de staatsbegroting, zitten elkaar nog steeds dwars. Premier Juppés politieke leven is er nauw mee verbonden.

    • Marc Chavannes