H.J.L. Vonhoff

H.J.L. Vonhoff, commissaris van de koningin in Groningen, is benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de Koninklijke Bibliotheek. Hij volgt dr. B. Okkerse op, wiens termijn per 1 april 1996 afloopt.