Globalisering

Nu ook NRC HANDELSBLAD een email-adres heeft en het woord globalisering op bijna iedere pagina te vinden is, kan geen enkele journalist nog zonder buitenlandse woorden.

Zo vond ik in het artikel 'Nederland ambieert geen industriebeleid' (NRC HANDELSBLAD, 27 januari), (ook hierin kwam het woord globalisering voor) de volgende zinsneden: 'non tarif barriers', 'Grands Écoles' en 'Centre Nationale d' Études de Telecommunication'. In de oorspronkelijk talen moet dit zijn: 'non-tariff barriers'. 'Grandes Écoles' en 'Centre Nationale des Études en Télécommunications'.

Dit betekent een gemiddelde van ongeveer 0,82 fouten per woord. Hoewel de Engelsen en de Fransen deze voorkeursspelling niet zullen waarderen, ben ik blij dat uit het bovenstaande blijkt dat NRC HANDELSBLAD de betekenis van het woord globaliseren niet verengelst, maar zijn oorspronkelijke, Nederlandse betekenis handhaaft: 'ruwweg, niet in details vaststellen of regelen', volgens Koenens woordenboek.

    • Arjan Hoogendoorn