Gevaarlijk ijs

De comissie-Van Traa heeft haar oordeel geveld. Normen ontbreken en er is een diepgaande crisis bij politie en justitie. Hoe diep die crisis in werkelijkheid is, valt bij de Lek waar te nemen. In Culemborg, Buren en Maurik steken boeren en burgers de bevroren rivier over.

Terwijl het ijs onbetrouwbaar is. Terwijl er op een bord staat dat het ijs levensgevaarlijk is. Terwijl er een agent op de kade staat die de mensen op het bord wijst.

Voor de televisie verklaarde die agent: “Wie door het ijs zakt wordt door de rivier meegesleurd.”. Hij waagde zich in ieder geval niet op de wrakke ijsvloer. Achter hem stak net een grijsaard olijk lachend de rivier over. Een invalide vrouw nam de Lek in haar rolstoel en verderop schuifelde een dame in bontlaarsjes over de schotsen.

Je kunt er lang over peinzen wat het wettig gezag het meest beschadigde: dat de mensen niet naar de politie luisterden, of dat ze maar niet door het ijs wilden zakken, maar scherper is een gezagscrisis zelden in beeld gebracht.

    • Warna Oosterbaan