George: voorwaarden EMU niet versoepelen

LONDEN/PARIJS, 6 FEBR. De Economische en Monetaire Unie (EMU) mag niet van start gaan als door de deelnemers niet aan alle financiële criteria is voldaan. Dit heeft gouverneur Eddie George van de Britse centrale bank, de Bank of Engeland gisteren gezegd.

“Wat belangrijk is, is dat de economische voorwaarden juist zijn. Dat is belangrijker dan de kalender”, zei hij. George gaf daarmee aan dat de muntunie beter kan worden uitgesteld, als de deelnemers niet op tijd aan de financiële criteria voor onder meer het begrotingstekort en staatsschuld kunnen voldoen. Het verzachten van de criteria om zo te zorgen dat de muntunie toch in 1999 kan beginnen, zoals de Franse oud-president Giscard d'Estaing twee weken geleden opperde, is volgens George gevaarlijk. “Er is een risico dat zo'n benadering eerder leidt tot een verlies aan eengezindheid in Europa dan dat het de Europese integratie versterkt.” De Britse premier John Major heeft al herhaaldeljk onderstreept dat voordat de muntunie van start gaat, er een goede regeling moet komen tussen de EMU-landen en de Europese lidstaten die niet mee willen doen of niet tijdig aan de toetredignscriteria hebben voldaan, om zo een tweedeling in de Europese Unie te voorkomen.

De Franse minister van financiën Jean Arthuis sloot gisteren de mogelijkheid uit dat de franc en de Duitse mark al vóór 1999 aan elkaar worden gekoppeld. “Ik zie geen grond voor een dergelijke hypothese”, zei Arthuis. De laatste maanden steekt dit idee regelmatig de kop op, telkens wanneer de vooruitzichten voor de Economische en Monetaire Unie verder verslechteren of de wisselkoers tussen mark en franc onder druk komt. Vorige week stelde de Deutsche Bank, de grootste Duitse commerciële bank, zich achter het de gedachte voor een voortijdioge koppeling van de twee munten. In Frankrijk is onder meer topman Jérôme Monod van Lyonnaise des Eaux, die tot de selecte kring rond president Jacques Chirac behoort, voorstander van zo'n vroeg 'huwelijk'. In kringen van centrale bankiers wordt een dergelijke kopeling onmogelijk geacht, omdat die in feite een muntunie in het leven zou roepen, inclusief één monetair beleid. (AP, AFP)