Daimler Benz

NRC HANDELSBLAD van 26 januari, meldt dat de positie van Edzard Reuter bij Daimler Benz onder vuur ligt. Dit bericht zal niemand verbazen na de gebeurtenissen van de laatste maanden. Het was zo, het is zo en het zal altijd wel zo blijven dat er een schuldige gevonden moet worden voor grove fouten en dat een 'straf' tenminste voor het gevoel van genoegdoening aan de medespelers en toeschouwers op zijn plaats lijkt. Tot zover de normale gang van zaken.

Toch vraag ik mij af welk college Reuter in staat heeft gesteld zijn diversificatieplannen uit te voeren. De goedkeuring van dit beleid en de nadere uitvoering vallen toch onder de verantwoordelijkheid van de commissarissen? Waren het ook niet deze commissarissen die Reuter na zijn 'disfunctioneren' opgenomen hebben in hun college? Dit laatste is overigens tegen de bestuurlijke 'regels', omdat het over het graf regeren een niet zeldzame eigenschap van topmanagers is.

Nu de schuldige gevonden is, komt het college tot de ontdekking dat alleen Reuter zelf kan beslissen of en wanneer hij terugtreedt voor 1998. Het lijkt mij voor het redden van de eer - want dat is toch de bedoeling van Daimler Benz - een veel betere stap om een aantal leden van de raad van commissarissen te laten aftreden. Deze toezichthouders treft de blaam die zij nu aan Reuter alleen willen toeschrijven.

    • Drs. J.A.M.H. der Kinderen