CSM raamt hogere omzet en winst

AMSTERDAM, 6 FEBR. CSM verwacht dat winst en omzet in het lopende boekjaar 1995/96 verder zullen stijgen. De omzet van het concern zal de grens van drie miljard gulden doorbreken.

Dat heeft CSM-directievoorziter ir. G.M.L. van Loon vanmorgen bekend gemaakt tijdens een toelichting op de jaarcijfers van het suiker- en levensmiddelenconcern.

Van Loon verwacht dat CSM dit jaar wederom een fors aantal acquisities zal doen. In het afgesloten en lopende boekjaar kocht CSM een groot aantal, merendeels kleine producenten van bakkerij-ingrediënten in Noord-Amerika. Van Loon zei te verwachten dat naast de ingrediëntendivisie CSM in het lopende jaar ook overnames van levensmiddelenfabrikanten zal realiseren. Hij wees erop dat reorganisaties bij grote levensmiddelenconcerns als Unilever en Nestlé kansen bieden aan kleinere spelers zoals CSM.

Het eigen vermogen van CSM bedroeg in september 1995 met 925 miljoen gulden 52,4 procent van het balanstotaal. CSM hanteert met het oog op overnames een ondergrens van 40 procent voor de solvabiliteit.

CSM maakte bekend dat de nettowinst over het boekjaar 1994/95 met 7,5 procent is gestegen tot 176,4 miljoen gulden, conform de voorlopige cijfers die al in november waren gepubliceerd.

Daarmee kwam na vele jaren een einde aan de dubbele groeicijfers die het concern steeds boekte. Maar van Loon wees erop dat de resultaten goed zijn vergeleken met branchegenoten die ook worstelen met een stagnerende vraag naar levensmiddelen. Zo rapporteerde multinational Nestlé een lagere winst.

CSM schrijft de lagere winstgroei toe aan een daling van het resultaat van de suikerdivisie. Bovendien stagneert de vraag naar droge kruidenierswaren, zoals Honig-soepen en Brinta-onbijtprodukten, in de afzetmarkten Nederland, België en Duitsland. Ook had de langdurige warme zomer van 1995 tot gevolg dat CSM-produkten als bakprodukten minder werden verkocht. Daar staat weer tegenover dat de koude van de afgelopen weken tot hogere verkopen van CSM-levensmiddelen heeft geleid.

In de divisie waar CSM vorig jaar een groot aantal overnames realiseerde, de de ingrediëntendivisie, zijn omzet en winst wederom fors gegroeid. De netto omzet van de ingrediëntendivisie groeide met 16 procent tot 866 miljoen gulden. Het aandeel van ingrediënten in de totale omzet van CSM steeg verder en bedraagt nu 32 procent. De produktie van suiker beslaat nu 23 procent van de omzet en die van levensmiddelen 45 procent.