Correcties & Aanvullingen

Thuisbioscoop

In het artikel Is de gemaksboer al geweest? in de Agenda van 1 februari (pagina 1 en 3) wordt onder meer melding gemaakt van het bestaan van de Thuisbioscoop. De Thuisbioscoop blijkt echter te zijn opgeheven.

Rooie Nelis

In het artikel Café-mythes van Alfred Kossmann, dat op 2 februari op de Achterpagina verscheen, werd Rooie Nelis, de vroegere eigenaar van café Rooie Nelis in de Amsterdamse Jordaan 'oplichter' genoemd. Dat had 'oprichter' moeten zijn.

Home-movie

Onder het vraaggesprek met de beeldend kunstenaars A.P. Komen en Karen Murphy, dat 3 februari op pagina 7 werd gepubliceerd (Het ongemak betrapt achter een glimlach), stond dat de video Home-Movie donderdag 8 februari in De Appel in Amsterdam wordt vertoond. Dit moet zijn dinsdag 6 februari.