CNV: collectieve ziekteverzekering

DEN HAAG, 6 FEBR. Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) dreigt de privatisering van de Ziektewet ongedaan te maken door het afsluiten van collectieve verzekeringscontracten. Dit zegt CNV-bestuurder A.J. de Geus naar aanleiding van het debat dat vandaag in de Eerste Kamer over de Ziektewet plaatsvindt.

Het kabinet wil dat werkgevers bij ziekte van hun personeel gedurende 52 weken minimaal 70 procent van het loon doorbetalen. “De strekking van de nieuwe wet is dat werkgevers meer eigen risico gaan dragen”, zegt De Geus. “Wij zullen er echter alles aan doen om dat te voorkomen”. Door een hoger eigen risico krijgen werkgevers er volgens het CNV belang bij om werknemers te selecteren die minder ziek zijn. Dat geldt zoweel voor werknemers die worden aangenomen als voor de “zittende” werknemers. “De nieuwe wet geeft werkgevers een financieel belang om te concurreren op verzuimkosten”, aldus De Geus. “Dat vinden wij een ongezond belang.”

Als voorbeeld geeft De Geus twee slagersbedrijven met tien personeelsleden. Bij het ene vindt nooit verzuim plaats, bij het andere is één werknemer een jaar lang ziek. “Dat laatste bedrijf heeft daardoor veel hogere loonkosten”, zegt De Geus. “En dus heeft het belang om druk uit te oefenen op werknemers.” Een zieke werknemer kan een bedrijf een jaarsalaris kosten. Dat is volgens De Geus een nog veel grotere financiële “straf” dan de bonus/malus-regeling die eerder werd ingesteld en inmiddels door het kabinet weer is ingetrokken.

Het CNV wil nu op bedrijfstakniveau verzekeringen tegen het risico van ziekte gaan afsluiten, zodat geen onderlinge concurrentie op verzuimkosten meer plaatsvindt. De nieuwe wet voorziet daarin. De Ziektewet wordt immers geprivatiseerd. Werkgevers worden verplicht loon door te betalen. Hoe zij zich tegen dit risico indekken bij verzekeringsmaatschappijen, dat moeten ze zelf weten. Als werkgevers op bedrijfstakniveau met vakbonden overeenkomen om collectieve verzekeringscontracten af te sluiten, dan kan dat. Volgens De Geus wordt zijn voorstel ondersteund door andere bonden. “Het verhaal is in andere toonaarden door andere bonden gehouden”.