'Buren' Rotterdam steunen provincie

ROTTERDAM, 6 FEBR. De buurgemeenten van Rotterdam steunen het kabinetsvoorstel om de stad in vijf nieuwe gemeenten op te delen bij de vorming van een stadsprovincie.

Tot voor kort verzetten zij zich fel tegen dit voorstel. De fractievoorzitters in de regioraad, de voorloper van de stadsprovincie, hebben dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Zij roepen de Kamer op om voor het kabinetsvoorstel te stemmen “omdat dit de enige beslissing is die nog enigszins recht doet aan de inspanningen van de afgelopen vijf jaar”.

Het kabinetsvoorstel gaat uit van het behoud van een ongedeeld 'Rotterdam binnen de ruit', een gemeente met 400.000 inwoners en ruwweg de omvang van het vooroorlogse Rotterdam, en vier nieuwe gemeenten buiten de ringweg.

De buurgemeenten meenden tot dusver dat een gemeente van een dergelijke omvang zou concurreren met de nieuwe stadsprovincie. Hun voorkeur gaat uit naar het oorspronkelijke plan, waarin Rotterdam in tien of elf nieuwe gemeenten zou worden opgedeeld. Maar in juni stemde de Rotterdamse bevolking daar per referendum massaal tegen. Het Rotterdamse gemeentebestuur wil sindsdien nog wel een stadsprovincie, maar verwerpt elke opdeling van de stad.

In de Tweede Kamer zijn de afgelopen weken diverse alternatieven voor het kabinetsvoorstel ter sprake gekomen, zoals een uitbreiding van de stadsprovincie met Drechtsteden en de Hoeksche Waard als tegenwicht voor een ongedeeld Rotterdam.

Pag.3: Steun opdeling uit wanhoop

Dit zou neerkomen op een splitsing van de provincie Zuid-Holland in twee delen. Een idee dat tien jaar geleden ook al eens werd geopperd en verworpen. Volgens de Rijnmondgemeenten is daarvoor ook nu geen enkel draagvlak in de regio en de nieuw betrokken gebieden. Zo zal niet alleen in de Rijnmond de vorming van een stadsprovincie mislukken, maar de bestuurlijke vernieuwing in zijn geheel, waarschuwen de Rijnmondgemeenten. “Niet alleen in onze regio, maar ook alle andere voornemens uit de notitie Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie zullen gedoemd zijn te mislukken.”

De brief voor de Tweede Kamer is verstuurd namens de fractievoorzitters van de partijen in de buurgemeenten en ondertekend door de beide vice-voorzitters van het dagelijks bestuur van de regioraad. Volgens burgemeester J. Verbree van Capelle aan den IJssel, vice-voorzitter van het dagelijks bestuur, is de brief “uit wanhoop geboren”. Verbree: “Het is bekend dat we altijd tegen het huidige kabinetsvoorstel zijn geweest. Dit is echt onze allerlaatste poging om de stadsprovincie te redden. We horen de Kamer alternatieven bespreken die onwerkbaar zijn, niet nieuw en al eerder afgewezen. Straks zijn we helemaal terug bij af. Het moet uit zijn met dat gezanik.”

Wethouder Den Oudendammer van Rotterdam liet vanmorgen weten “het positief te vinden dat men zich voor een stadsprovincie uitspreekt”, maar distantieerde zich van een opdeling van de stad. “De Rotterdamse leden van het dagelijks bestuur zouden deze brief nooit hebben ondertekend.”

Donderdag vergadert de Tweede Kamer verder over de stadsprovincie.

    • Coen van Zwol