Amenderen handvest van PLO uitgesteld

EL-ARISH, 6 FEBR. Het uitvoerend comité van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) heeft gisteren in het Egyptische El-Arish de bijeenroeping van de Palestijnse Nationale Raad (PNC - het parlement-in-ballingschap - voor de amendering van het Palestijnse handvest tot nader order uitgesteld. Volgens het vervolg-autonomieakkoord tussen Israel en de Palestijnen moeten passages over de vernietiging van Israel worden geamendeerd. Het akkoord bepaalt tevens dat dit binnen twee maanden na de eerste bijeenkomst van de nieuw-gekozen Palestijnse autonomie-raad, mogelijk nog deze maand, moet gebeuren.

Israelische leiders hebben onderstreept dat er geen sprake zal zijn van onderhandelingen over een permanente regeling van de Palestijnse kwestie zolang het handvest niet is geamendeerd. Deze onderhandelingen moeten volgens het autonomie-akkoord in mei beginnen. Leden van het uitvoerend comité van de PLO spraken gisteren echter van een “niet-urgente kwestie”. (AFP, AP)