VVD'ers dreigen met harde ingreep als WAO weer stijgt

DEN HAAG, 5 FEBR. De VVD voorziet een weer oplopend aantal WAO'ers en werklozen en dreigt met harde ingrepen in de sociale zekerheid. Dit zeggen de Tweede-Kamerleden H. van Hoof (Sociale Zaken) en H. Hoogervorst (Financiën). De Kamerleden maken zich zorgen over de afnemende bereidheid bij de coalitiegenoten PvdA en D66 om in het regeerakkoord afgesproken aanpassingen in de Ziektewet en de WAO ook daadwerkelijk uit te voeren.

Het aantal WW'ers en WAO'ers neemt nog af, maar volgens financieel specialist H. Hoogervorst “staan we vlak voor een omslag”. Hoogervorst haalt recente cijfers van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) aan, waaruit volgens hem blijkt dat met name het aantal nieuwe WAO-uitkeringen (de instroom) “pijlsnel omhoog schiet”. Sinds de verandering van de WAO in januari 1994 zijn er in één maand nog niet zoveel nieuwe uitkeringen bijgekomen (namelijk 7.700) als in de maand november 1995. De instroom neemt echter al toe sinds juli vorig jaar. De uitstroom van arbeidsongeschikten uit de WAO neemt daarentegen sinds januari 1995 af.

Vorig jaar november waren er 862.300 uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. Het aantal werklozen daalt vanaf begin vorig jaar, maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek “lijkt deze daling te haperen”. In november waren er 788.000 werkloosheidsuitkeringen.

Bij het toezichtsorgaan CTSV heeft men de trends in de WAO opgemerkt, maar er nog geen verklaring voor, aldus een woordvoerder. Van Hoof wijt de verminderde uitstroom aan het feit dat momenteel oudere WAO'ers worden herkeurd, die minder kans op herstel hebben. Bovendien zijn de reïntegratiemogelijkheden volgens Van Hoof nog onvoldoende aangegrepen. De toename van het aantal nieuwe WAO'ers noemt het VVD-Kamerlid “opvallend, te meer daar het ziekteverzuim is teruggevallen en je zou mogen verwachten dat dit op den duur zal leiden tot minder arbeidsongeschikten”. Volgens Hoogervorst “is de schrik bij werkgevers en werknemers er een beetje uit”.

Van Hoof vindt de kentering in de WAO-cijfers nog te pril om nu al de stormbal te hijsen. Maar als de Eerste Kamer morgen zou besluiten de kabinetsvoorstellen voor de Ziektewet af te wijzen, dan gaat de stormbal de lucht in. “Meer zieken betekent op den duur meer arbeidsongeschikten”, aldus Van Hoof. Ook als de Ziektewet wordt aangenomen en de kabinetsvoorstellen over de WAO door het parlement worden aanvaard bestaat volgens de VVD een kans dat het aantal uitkeringen weer zal toenemen.

    • Frank van Empel