VS en Rusland weer oneens over de Navo

MÜNCHEN, 5 FEBR. De Verenigde Staten en Rusland hebben het afgelopen weekeinde opnieuw meningsverschillen geuit over de uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting. De Amerikaanse minister van defensie, William Perry, zei gisteren op de Wehrkundetagung, een conferentie voor defensie-specialisten, dat de NAVO doorgaat met de plannen om nieuwe leden uit Oost-Europa toe te laten, ondanks de bezwaren van Rusland.

“Uitbreiding van de NAVO is onvermijdelijk en als uitbreiding van de NAVO het lokmiddel is dat hervormingen aanmoedigt, dan kunnen we dat lokmiddel niet voortdurend buiten bereik houden”, zei Perry.

Zijn opmerking kwam een dag nadat de Russische plaatsvervangend minister van defensie, Andrej Kokoshin, waarschuwde dat de omhelzing door de NAVO van Oost-Europa verzet kan oproepen tegen de hervormingen in zijn land. Kokoshin reageerde gisteren niettemin ontspannen op Perry's opmerkingen door te zeggen dat hij de uitwisseling van standpunten in München constructief en nuttig vond, ook al kon hij er niet mee instemmen dat de uitbreiding onvermijdelijk was. “Dit is een van de punten waar we het niet over eens zijn”, zei Kokoshin. “Maar tegelijkertijd blokkeert dit verschil van mening niet onze samenwerking op vele andere terreinen.”

Minister Perry zette gisteren uiteen dat het NAVO-lidmaatschap van nieuwe democratieën in Oost-Europa juist de veiligheid van Moskou in het post-Koude-Oorlogtijdperk zou kunnen versterken. Hij zei dat hij Russische regeringsfunctionarissen had verteld dat een levendige en gezonde NAVO die samenwerkt met Rusland, de VS betrokken kan houden bij de Europese veiligheid, Duitsland gebonden kan houden aan de Europese veiligheidsarchitectuur en kan vermijden dat Rusland geïsoleerd raakt.

Duitsland en Frankrijk streven naar een volledig lidmaatschap van Rusland van de groep van rijkste industrielanden. De Duitse bondskanselier Kohl zei tijdens het weekeinde dat hij zich “kon voorstellen dat er binnen een paar weken een overeenkomst” is om de G7 met Rusland uit te breiden tot een G8. Kohl onthulde dat Frankrijk hiervoor aan een plan werkt. (Reuter, AP)