THE ECONOMIST

Het debat over de Economische en Monetaire Unie lijkt nu echt nergens meer op, constateert het Britse weekblad The Economist in het hoofdartikel 'Farewell, EMU?'.

De Europese leiders staren zich blind op nauwgezette naleving van de bepalingen in het Verdrag van Maastricht, die het weekblad onrealistisch en irrelevant noemt. De politiek verliest zich zodoende in details en procedureel geharrewar, terwijl de broodnodige steun voor een gemeenschappelijke munt onder de bevolking wegsmelt. Europa staat voor de keus tussen een beperkte, maar levensvatbare monetaire unie zonder Engeland en mogelijk ook zonder Frankrijk - een 'unie' dus die Europa eerder zal verdelen dan verenigen - òf een complete unie die monetair instabiel en dus politiek levensgevaarlijk zal zijn. Er zit maar één ding op, concludeert het blad: er moeten referenda worden gehouden over de vraag of de EMU moet doorgaan.