Terpstra belooft amateurclubs meer geld

ZEIST, 5 FEBR. De voordelen van de btw-verlaging op sport dienen ten goede te komen aan de amateur- en jeugdsport. Dat zei staatssecretaris Erica Terpstra van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) zaterdag tijdens een bijeenkomst van de landelijke Bond van Amateurvoetbalverenigingen in Zeist. VWS sluit binnenkort voor de voetbalsector een convenant met de KNVB over de bestemming van de 'opbrengst' van de btw-verlaging. De btw op sport is met ingang van dit jaar verlaagd van 17,5 naar 6 procent.

De voordelen mogen volgens het ministerie niet alleen blijven hangen bij de clubs in het betaalde voetbal. De staatssecretaris hield de amateurclubs voor dat de helft van het geschatte voordeel voor de clubs uit het betaalde voetbal (totaal ongeveer zeven miljoen) naar de amateur- en breedtesport moet gaan. De andere helft mogen de betaalde clubs dan besteden aan hun jeugdopleiding. Voor de verdeling van de gelden komt er een apart fonds. Terpstra wees de KNVB nadrukkelijk op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de bond in deze kwestie, maar ook bij het verhandelen van de uitzendrechten van het betaalde voetbal heeft. Terpstra waarschuwde voor de grote verzakelijking bij de KNVB.