Stuwadoors: richtlijn van EU schept chaos

ROTTERDAM, 5 FEBR. De Rotterdamse havenwerkgevers vrezen dat er chaotische situaties ontstaan bij de stuwadoorsbedrijven in de haven als gevolg van een nieuwe richtlijn van de Europese Unie om fraude met accijnzen de kop in te drukken. In een brandbrief aan staatssecretaris Vermeend van financiën spreekt de Haven Ondernemers Vereniging SVZ van “de doodsteek” voor de positie van Nederland als doorvoer- en distributieland.

De richtlijn heeft gevolgen voor de export van sigaretten naar landen buiten de Europese Unie. Die sigaretten zijn vrij van accijns omdat ze de EU verlaten. Om te voorkomen dat de eigenaar van een container sigaretten deze niet de haven uit laat gaan maar de lading binnen Europa verhandelt, moet hij het bedrag dat aan accijns verschuldigd zou zijn op een speciale rekening storten. Bij een container sigaretten gaat het om een bedrag van circa twee miljoen gulden.

Zodra de container door de douane is ingeklaard worden de vrachtdocumenten afgestempeld en kan de eigenaar zelf weer over zijn geld beschikken. Op dat moment ontstaan volgens de havenwerkgevers echter de problemen. De stuwadoors zijn namelijk bang dat zij opdraaien voor het financiële risico gedurende de dagen dat de container op de terminal staat. Het duurt meestal wel een dag of vier voordat een container aan boord van een schip gaat. De stuwadoors overwegen daarom dergelijke containers pas tot de terminal toe te laten als ze direct verscheept kunnen worden. Dat zou de gevreesde chaos bij de ingangen van de terminals kunnen veroorzaken.

De SVZ is bang dat andere landen veel minder strict zullen zijn in het uitvoeren van de richtlijn. De werkgevers hebben zich pas nu tot Vermeend gewend omdat zij vorige week voor het eerst kennis namen van de wijze waarop Nederland de richtlijn gaat uitvoeren. Tot nu toe kon de eigenaar van uitvoerprodukten volstaan met het opzij zetten van een bedrag dat overeen kwam met het percentage aan fraudegevallen dat zich in de betrokken branche voordeed. Om frauderende handelaren echter geen enkel voordeel meer te gunnen, heeft de EU besloten dat het volledige bedrag aan accijns gestort moet worden. (ANP)