Protest van thuiszorg tegen dreigend ontslag

DOETINCHEM, 5 FEBR. Circa 9.000 werknemers van de Zorggroep Oost-Gelderland hebben zaterdag geprotesteerd tegen het dreigende ontslag van 700 collega's. In de Houtkamphal in Doetinchem eisten de thuiszorgers dat de directie de voorgenomen bezuinigingen terugdraait en het overleg met de vakbonden heropent.

Het ontslag van 700 werknemers bij de zorggroep is volgens de directie noodzakelijk vanwege een door de overheid opgelegde budgetkorting van 3,5 procent. De organisatie, die werk biedt aan in totaal 2.400 mensen, wil 600 vrouwen niet langer onder de CAO voor de thuiszorg laten vallen, maar een contract aanbieden als zogenoemde alpha-hulp. Deze alpha-hulp is dan niet langer in dienst van de zorggroep maar in dienst bij de cliënt.

Hierdoor verliezen de 600 werknemers hun rechtszekerheid. Zo moeten ze zichzelf verzekeren tegen ziektekosten, verspelen ze het recht op vakantiegeld en krijgen het eerste jaar een 'werkzekerheidsgarantie' van maximaal twaalf uur per week. De meesten werken nu vijftien tot negentien uur per week. Daarnaast wil de directie nog eens 100 vrouwen van 55 jaar en ouder ontslaan.

De vakbonden AbvaKabo en CFO vrezen dat Oost-Gelderland een ontwikkeling in gang zet. Als de directie vasthoudt aan de plannen, volgen er werkonderbrekingen, aldus de vakbonden. Zij eisen dat voor alle werknemers de CAO voor de thuiszorg blijft gelden.

In opdracht van AbvaKabo en CFO onderzoekt een extern bureau welke alternatieve bezuinigingsmogelijkheden er voor de zorggroep mogelijk zijn. De resultaten worden volgende week bekendgemaakt. In de Nederlandse thuiszorg zijn 120.000 mensen, in de meeste gevallen in deeltijd, werkzaam.

Een woordvoerder van de zorggroep acht het “uitgesloten” dat de directie het ontslagvoorstel terugneemt. Als alternatief noemt de directie een afvloeiingsregeling, maar dat vindt de AbvaKabo weer onbespreekbaar. De deeltijd-werkers bij de Zorggroep Oost-Gelderland zullen er dan maandelijks tot enkele honderden guldens op achteruit gaan.