Personeel notarissen in actie voor betere CAO

ROTTERDAM, 5 FEBR. Notarissen krijgen deze week te maken met stiptheidsacties van hun personeel. De acties zijn een protest tegen de vastgelopen CAO-onderhandelingen voor de circa 6000 medewerkers in het notariaat.

Volgens de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN) zal het publiek vooralsnog weinig merken van de acties. De notarissen wel: hun medewerkers werken deze week stipt van half negen tot vijf uur.

Volgende week dinsdag wil de BMN een demonstratie houden voor het gebouw van de Koninklijke Notariële Broederschap in Den Haag. Vanavond overleggen werkgevers en werknemers informeel. Voorzitter A. Baakman van de BMN verwacht echter geen oplossing van het conflict. “Wij zijn niet uit op stakingen. Ik vertrouw liever op de kracht van het woord, maar in dit geval kunnen we niet anders.”

Het conflict over de nieuwe CAO sleept zich al maandenlang voort. De notarisklerken zijn boos op de werkgevers, verenigd in de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB), omdat dezen zich volgens de bond niet aan eerder gemaakte afspraken willen houden. Belangrijkste struikelblok is de eis van werkgevers om medewerkers die jaarlijks meer verdienen dan 52.000 gulden uit te sluiten van collectieve loonsverhogingen. Volgens de Broederschap kunnen deze werknemers beter individuele afspraken maken met hun werkgever. De vakbond verzet zich hier tegen: pas wanneer medewerkers meer dan 90.000 gulden verdienen, is het volgens de BMN bespreekbaar om de collectieve loonsverhoging niet volledig uit te keren.

De vakbond voor notarisklerken eist voor 1996 een loonsverhoging van vijf procent. Dat is aan de hoge kant, erkent BMN-voorzitter Baakman, “maar we hebben die eis gesteld omdat twintig procent van de werkgevers de afgelopen jaren de collectief afgesproken loonsverhogingen niet heeft uitbetaald. Nu moeten de goeden maar onder de slechten leiden.” De Bond voor Medewerkers in het Notariaat heeft 2400 leden.