Nog geen chagrijn bij CDA-jongeren

NIJMEGEN, 5 FEBR. Het chagrijn van de oppositie was afwezig. Groot ontzag voor gevestigde reputaties viel evenmin te registreren. Wat de discussiedag precies had opgeleverd wist aan het eind van de middag niemand, maar dat gaf eigenlijk ook niet. Er was tenminste weer politiek debat binnen het CDA.

Afgelopen zaterdag dromden zo'n driehonderd christen-democratische jongeren samen in de aula van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Oudere jongeren binnen de partij zoals ex-CDJA-voorzitter Ad Koppejan (33), partij-denker Ab Klink (37) en voormalig CDA-Kamerlid Hans Huibers (34) hadden hen onder het motto Confrontatie met de toekomst samengebracht. Zij wilden afrekenen met de heersende malaisestemming in het CDA en het politieke debat - “verstikt door tachtig jaar regeren”- terugbrengen in de partij, zoals de Groningse CDA-politicus René Paas (29) het noemde.

'Mogen alle Chinezen een auto kopen?', luidde een van de vragen tijdens de sessie over 'Duurzaamheid en economische ordening' waarover de driehonderd aanwezigen elektronisch konden stemmen. Van 64 procent mocht dat, zij het met de nodige twijfels. De milieuramp die het zekere gevolg zal zijn van zoveel ruimhartigheid zorgde voor de nodige discussie. Betekende dit dat alle westerlingen het zuiniger aan moesten gaan doen, of dat er gewacht moest worden op het elektrisch voortgedreven vehikel?

Op het scherp van de snede werd gediscussieerd over de toekomst van het openbaar bestuur en de politiek. Het functieverlies van politieke partijen was volgens Paas een van de onderwerpen die de afgelopen jaren binnen het CDA taboe is verklaard. “De discussies binnen de partij beperken zich nog steeds tot de vraag hoe de verloren kiezers teruggewonnen kunnen worden”, aldus de jeugdige voorzitter van de CDA-fractie in de Groningse gemeenteraad. Daardoor is er volgens hem te weinig oog voor de maatschappelijke functie van one-issue-bewegingen als Greenpeace en consumentenorganisaties. Paas riep CDA-leden dan ook op lid te worden van die instellingen. “Wij moeten zorgen dat one-issue organisaties ons niet meer sturen, maar dat wij die organisaties gaan sturen”, zoals een van de deelnemers het uitdrukte.

Dat vond partijvoorzitter Helgers toch een tikkeltje te wild, zo liet hij in een van de wandelgangen weten. Hoewel ook hij het lidmaatschap van het 'nieuwe middenveld' aanmoedigde, waarschuwde hij tevens voor overspannen verwachtingen. “One-issue-organisaties kunnen nooit de funktie van politieke partijen overnemen. Ze hoeven minder tegenstrijdige belangen te integreren en lopen het risico in de tijd te vervagen. Wie weet nog wat de werkgroep Sjalom was?”

Zodra het onderwerp personalisme in de politiek aan bod kwam, bleken sommige christen-democratische jongeren bereid kritisch naar de eigen partij te willen kijken. Hoewel een enkeling mopperde dat het vooral D66 was dat zich aan een overaccentuering van personen in de politiek schuldig maakte, dacht een van degenen die het thema inleidde daar anders over. “Het CDA heeft zelf bijgedragen aan de personificatie in de politiek door te komen met kreten als 'Laat Lubbers zijn karwei afmaken' en 'Verder met Lubbers'.” Prominenten als Tweede-Kamervoorzitter Deetman en vice-fractievoorzitter De Hoop Scheffer die waren uitgenodigd om te komen luisteren, vertrokken op dat moment geen spier.

Wat de partijtop met dergelijke geluiden doet blijft de vraag. Helgers zei zaterdag dat de dag was bedoeld om “mensen samen te brengen die het in 2010, 2015 in de partij voor het zeggen kunnen krijgen”. Tot die tijd wil Helgers sommigen van hen samenbrengen in een werkgroep die zich buigt over de politieke partij-nieuwe stijl. De jongeren zelf hebben meer haast. De organisatoren hebben aangekondigd binnenkort een tweede sessie te zullen gaan organiseren.