LE NOUVEL OBSERVATEUR

Ook het Franse weekblad Le nouvel Observateur schenkt ruime aandacht aan het Europa-debat, onder meer aan de hand van een vraaggesprek met Jacques Delors, van 1985 tot vorig jaar voorzitter van de Europese Commissie.

Delors keert zich fel tegen suggesties als zou hij, net als Giscard d'Estaing, voorstander zijn van versoepeling van de criteria voor toetreding tot de EMU. Geen sprake van, aldus Delors. Hij heeft alleen ernstig willen waarschuwen: “Elk uitstel in de toepassing van het verdrag draait uit op een catastrofe. Niet alleen voor de opbouw van Europa, maar ook voor het monetaire beleid”. Delors roept de regeringen op economie en werkgelegenheid te stimuleren en zo de Europese zaak nieuw leven in te blazen. “Europa is niet slechts een markt, maar een van onze belangrijkste troeven bij onze aanpassing aan de globalisering, de verdediging van onze sociale zekerheid en ons levenspeil.”