'Kansenzones' in twee grote steden

DEN HAAG, 5 FEBR. In twee van de vier grote steden worden op 1 juli bij wijze van experiment zogeheten kansenzones ingesteld. Dat zijn achterstandswijken waarin de bedrijvigheid wordt gestimuleerd door fiscale voordelen en waar de regelgeving wordt teruggedrongen, onder meer op het gebied van milieu. Daarmee wil het kabinet de werkgelegenheid in die wijken verbteren. Na 1 mei wijst het kabinet twee steden aan.