Jazzwereld ruziet over bezuiniging op subsidies

AMSTERDAM, 5 FEBR.De Bond van Improviserende Musici (BIM) beschuldigt de Stichting Jazz en Geïmproviseerde Muziek in Nederland (SJIN) van wanbeleid. De SJIN bewerkstelligt de afbraak van de sector van de geïmproviseerde muziek, aldus de BIM in een reactie op de bezuinigingen die de SJIN voor dit jaar doorvoert.

De SJIN, die de subsidies van het rijk voor de jazz en de geïmproviseerde muziek, verdeelt, voerde vorig jaar een nieuw subsidiesysteem in. Daarbij werd geraamd dat er over 1995 3700 speelbeurten zouden moeten worden gesubsidiëerd. Dat werden er 4300, wat tot een tekort op de begroting van 300.000 gulden leidde. De SJIN wil dit bedrag in 1996 inlopen.

De BIM stelt vast dat er tot en met 1994 nog ongeveer 1,3 miljoen gulden beschikbaar was voor subsidiëring van concerten, dit jaar is dat minder dan 600.000 gulden. De BIM, die in het SJIN-bestuur vertegenwoordigd is, zegt begin vorig jaar al tegen een overschrijding te hebben gewaarschuwd. Het bestuur heeft het tekort volgens de bond willens en wetens laten ontstaan.

De begin 1995 nog aanwezige risico-reserve van 300.000 gulden is afgelopen jaar eveneens opgegaan, aldus de BIM. Door de koppeling van landelijke (SJIN-)subsidies aan subsidies van lokale overheden aan podia komt die laatste geldstroom eveneens onder druk te staan, zegt de bond. (ANP)