Hoogovens: omzet drastisch opvoeren

IJMUIDEN, 5 FEBR. Het staal- en aluminiumconcern Hoogovens wil de omzet in de komende vijf à tien jaar met 50 procent opvoeren tot circa 12 miljard gulden. De aluminiumactiviteiten moeten in evenwicht komen met de staalactiviteiten en het concern streeft naar een vaste positie op groeimarkten zoals in Zuidoost-Azië, Oost-Europa en Zuid-Amerika. Het bedrijf moet internationale allure krijgen.

Deze ambitieuze groeiplannen ontvouwde bestuursvoorzitter M. van Veen van Hoogovens in het jongste nummer van het personeelsblad Starvision. Van Veen vindt dat het na de jaren van consolidatie tijd is om vooruit te kijken. Volgens de Hoogovens-bestuurder moeten ook de niet-geconsolideerde deelnemingen meetellen bij de groei.

Hoogovens maakte begin jaren negentig een moeilijke periode door. Als gevolg van miljoenenverliezen en dure, ingrijpende reorganisaties teerde het flink in op eigen vermogen. De winsten van de afgelopen twee jaar heeft het concern vooral gebruikt om de vermogenspositie te verbeteren. Inmiddels denkt Hoogovens voldoende basis te hebben om de “uitdagende” strategieplannen ten uitvoer te brengen.

Van Veen wil dat zijn onderneming wordt herkend als een technologisch hoogwaardige staal- en aluminiumfabrikant. De kennisvoorsprong moet Hoogovens ten volle uitbaten. In de groeilanden zullen bij voorbeeld service-centra en lokale bedrijfseenheden worden opgericht, die meerwaarde aan de Hoogovens-produkten moeten geven.

De internationale ambities van het concern blijken ook uit de toekomstige voertaal van de concerntop. De bestuurders Van Veen, Van Duynen, Van der Velden en Vrins - allen Nederlanders - spreken straks in het Engels tegen elkaar.

Van Veen hecht opvallend veel belang aan de aluminiumproduktie, die binnen het concern een evenwichtige positie moet krijgen naast de staalactiviteiten. De aluminiumdivisie is pas sinds vorig jaar uit het slop gekomen. In omzet gemeten is dit onderdeel nog veruit het mindere. In 1994 bedroeg de omzet van staal 4,5 miljard gulden tegen 2 miljard gulden bij aluminium.

De doorbraak in aluminium moet worden bereikt door het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe technologieën, waardoor Hoogovens ook in dit segment een voorsprong kan opbouwen. Verder wil de onderneming beter in de eigen behoefte aan primair aluminium voorzien. Dan kan erop duiden dat Hoogovens de eigen smeltcapaciteit bij Aldel in Delfzijl wil uitbreiden.

Woensdag spreekt de vaste commissie voor Economische Zaken inn de Tweede Kamer met minister Wijers over Aldel. Onderwerp van gesprek is de energievoorziening aan deze smelterij. (ANP)