'Europese Unie stevent af op een politieke crisis'

DAVOS, 5 FEBR. De Europese Unie stevent af op een politieke crisis. Dat heeft Wolfgang Schäuble, voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag en een van de vertrouwelingen van bondskanselier Helmut Kohl, gezegd.

Europese politici kampen met drie gecompliceerde onderwerpen die zorgen voor verdeeldheid en een sfeer van pessimisme, aldus Schäuble in een vraaggesprek met de International Herald Tribune. “Er komen te veel zaken samen op hetzelfde tijdstip.”

De combinatie van toenemende twijfel over de Economische en Monetarie Unie (EMU), toenemende onenigheid over de uitbreiding van de Unie met landen uit Oost-Europa en de noodzaak snel te beslissen over de aard van het besluitvormingsproces binnen de Unie zullen zorgen voor een periode van politieke onzekerheid die, verwacht Schäuble, 12 tot 15 maanden zal duren. “Ik denk dat de crisis noodzakelijk en positief zal zijn,” aldus Schäuble, die verwacht dat de meningsverschillen uiteindelijk opgelost zullen worden.

Schäuble blijft voorstander van invoering van een Europese munt volgens de plannen die zijn vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. In het versoepelen van de toetredingscriteria, zoals onder andere geopperd door de voormalige Franse president Giscard d'Estaing, ziet hij niets.

Ook premier Kok sprak zich dit weekeinde, in Rotterdam, uit tegen versoepeling van de criteria: “We gaan niet van thermometer wisselen: daar worden de patiënten niet beter van.” Wel is Kok voor het opnemen van een werkgelegenheidsclausule in het Verdrag van de Europese Unie. Op de “Europadag” van nationale en Europese parlementariërs van de PvdA zei Kok dat “er veel voor te zeggen valt om het streven naar voldoende werkgelegenheid in het Verdrag van de Europese Unie op te nemen.”

Dit weekeinde keerden de premiers van de zestien Duitse deelstaten zich tegen het plan van de regering-Kohl om een verlaging van de zogenoemde 'solidariteitsheffing' met 2 procentpunten tot 5,5 procent door te voeren. De deelstaten zouden driekwart van de 4 miljard mark (4,5 miljard gulden) moeten aanzuiveren die de verlaging van de heffing Bonn zal kosten. De ingreep maakt deel uit van een plan van de regering om de Duitse economie nieuw leven in te blazen. De lage economische groei in Duitsland en Frankrijk maakt het moeilijk om tijdig te voldoen aan de begrotingseisen voor de EMU. Voorman van de Franse Parti Socialiste en oud-presidentskandidaat Lionel Jospin zei gisteren dat de consumentenbestedingen verder moeten worden gestimuleerd om de Franse economie uit het slop te halen. Vorige week presenteerde de regering-Juppé tegelijkertijd met Duitsland een economisch stimuleringsplan.