...en Groenlinks valt alvast aan

Waarom moet het regeerakkoord heilig worden verklaard? Dat is een van de vragen die senator Wim de Boer van GroenLinks morgen aan premier Kok zal stellen. Hij heeft naar het voor een Eerste-Kamerlid ongebruikelijke middel van de interpellatie gegrepen om nog voor de behandeling van het Ziektewetvoorstel zelf de minister-president aan de tand te voelen. Of Kok maar even wil komen bevestigen, vraagt De Boer, dat alle leden van de Eerste Kamer, met de nadruk op alle, de “volledige vrijheid' hebben straks hun stem te bepalen.

Natuurlijk, zal Kok, antwoorden, hebben alle senatoren die vrijheid. Maar zal hij er ook bij zeggen dat het regeerakkoord op het terrein van de sociale zekerheid op een broos evenwicht rust? De privatiseringsplannen zijn de ene kant van de balans. Soepel gaat het daarmee allerminst. De WAO-plannen zijn al met een jaar uitgesteld - en menig PvdA' er hoop stiekem dat van uitstel afstel komt. De vernieuwing van de Ziektewet heeft ook al ten minste twee maanden vertraging opgelopen. Dat leidt tot gemor bij de VVD. Want de andere kant van de balans is de afspraak dat het kabinet niet tornt aan hoogte en duur van de sociale uitkeringen. Naarmate de privatisering van het sociale stelsel verder vervaagt, is de VVD minder gebonden aan het onaangetast laten van de uitkeringen.

De taaie Willem van de Zandschulp, de PvdA-senator die zich met sociale zekerheid bezighoudt, zal zonder twijfel zijn uiterste best doen en van Linschoten een interessante toezegging lospeuteren over de positie van werknemers met gezondheidsproblemen. Maar daar zal het waarschijnlijk bij blijven. Op een kabinetscrisis, heeft een andere PvdA-senator, de Realpolitiker Thijs Wöltgens, al laten weten, zit ook de Eerste-Kamerfractie niet te wachten. Volledige vrijheid, dat is in de politiek een relatief begrip.

    • John Kroon