DIE ZEIT

De doodstraf schrikt niet af, zij neemt wraak, schrijft het Duitse weekblad Die Zeit in een uitgebreide reconstructie van de laatste zes levensuren van John Albert Taylor.

Hij werd anderhalve week geleden in Salt Lake City geëxecuteerd door vijf vrijwillige scherpschutters. De doodstraf was Taylor opgelegd wegens verkrachting en wurging van een bijna 12-jarig meisje in 1989. De executie wint aan populariteit in de VS - niet dat zij de criminaliteit beteugelt, maar in de publieke opinie groeit wel de steun. In 1967 werden twee doodvonnissen voltrokken, vorig jaar gemiddeld meer dan één in de week, en dit jaar zal de staat meer dan honderd gedetineerden ombrengen. Meer dan 2.800 mensen, veelal arme sloebers zonder goede advocaten, wachten op voltrekking van hun doodstraf.