Zojuist verschenen; herdruk & vertaling

SEBASTIAN HAFFNER: Kanttekeningen bij Hitler en Churchill

281 blz., Bert Bakker, vert. Max de Metz (Anmerkungen zu Hitler 1978/Churchill 1967), ƒ 39,90

Twee mannen die in hun jeugd niet bepaald voorbestemd leken een vooraanstaande rol te spelen, maar die zouden uitgroeien tot de protagonisten in de Tweede Wereldoorlog. Twee oorlogsbazen nu in één band samengevoegd.