Zojuist verschenen

KEES KAPTEYN: Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding

224 blz., geïll., Schuyt & Co, ƒ 59,50

Vrijwilligers van de Noordhollandse Zoogdierstudiegroep en de vleermuiswerkgroep Nederland observeerden jarenlang gedrag en verplaatsingen van vleermuizen in Noord-Holland. Met behulp van de recent ontwikkelde vleermuisdetector zijn leefwijze en aantalsontwikkelingen van de verschillende soorten nauwkeuriger in kaart gebracht dan ooit tevoren. Met tekeningen & kaartjes.