Zojuist verschenen

ERIK DE JONG (red.): Tuinkunst. Nederlands Jaarboek voor de Geschiedenis van Tuin- en Landschapsarchitectuur

176 blz., geïll., Architectura & Natura, ƒ 69,50

Bundel wetenschappelijke artikelen over onder andere de bloemsierkunst in de zeventiende eeuw, het Hollandse landschap in de tuinkunst en over Jehan Holbecq, een Zuidnederlandse hovenier aan het hof van Filips II.