Specialisten boos over 'nestbevuiling' in blad voor artsen

UTRECHT, 3 FEBR. Het centraal bestuur van de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) heeft in een ingezonden brief aan het artsenblad Medisch Contact zijn “onvervalste wrevel en boosheid” kenbaar gemaakt over de publikatie van een artikel, in het kerstnummer, waarin het functioneren van medisch specialisten ter discussie werd gesteld.

De LSV is vooral boos omdat de redactie alle ruimte heeft gegeven om het functioneren van collegae aan de kaak te stellen, zonder dat de LSV de kans heeft gekregen zich tegen de “niet-constructieve nestbevuiling” te verweren. Het artikel werd onder het pseudoniem Donald Jonson geschreven door een Nederlandse specialist, van wie de redactie de naam niet wil onthullen. Het gebruik van een pseudoniem noemt de LSV “niet flink”.

Het artikel stelt dat de meeste medisch specialisten onder het niveau werken waarvoor ze zijn opgeleid en doorgaans in algemene ziekenhuizen “routineklussen” uitvoeren. Veel KNO-artsen verrichten nauwelijks operaties, een doorsnee internist behandelt meestal niet meer dan eenvoudige diabeten, minder ernstige vormen van hypertensie en maagklachten, een chirurg vult zijn dagen met breuken, galblazen en darmafwijkingen, een patholoog heeft een dagtaak aan het beoordelen van uitstrijkjes, “hetgeen ook weer veel geld oplevert, maar weinig arbeidsvreugde”, aldus Jonson.

Medisch specialisten trachten hun ontevredenheid en schaamte over hun werksituatie volgens het artikel te compenseren door het verkrijgen van macht, aanzien en rijkdom. Meestal lukt dat niet, en soms wordt het hoge inkomen op een niet-correcte wijze vergaard door onnodig veel verrichtingen te doen. “Veelverdienende oogartsen zien dan ook vaak gaten in netvliezen waar anderen die niet zien, 'gaten' die tegen een hoog tarief worden gelaserd.”

De meeste specialisten zouden zwaar in de schulden zitten omdat ze ver boven hun stand leven. Meestal lukt het de specialisten niet om veel geld te verdienen, maar voor de buitenwereld willen ze die indruk toch wekken, aldus het artikel. “Niet zelden ziet men een onverantwoord groot uitgavenpatroon bij de vrouw van de specialist. Zij denkt dat haar man door de lange werkdagen goud verdient en dat zij daar best een graantje van mee mag pikken: per slot van rekening moet zij hem maar al te vaak missen.”

Ook de kennis en kunde van de medisch specialisten laat te wensen over, aldus het artikel, en al te vaak tracht een disfunctionerende arts zijn falen af te schuiven op een collega. Verder is alcoholmisbruik als gevolg van stress onder artsen een mondiaal probleem, aldus Jonson. “Een piloot mag 24 uur voordat hij gaat vliegen geen alcohol gebruiken, maar een chirurg staat soms met een alcoholkegel te opereren.”

De schrijver besluit zijn analyse met de aanbeveling aan medisch specialisten om alle routinehandelingen aan paramedisch personeel te delegeren. “Specialisten zouden slechts dat moeten doen wat niet door lager geschoold personeel kan worden gedaan. Het aantal specialisten kan daardoor drastisch worden beperkt. Het honorarium van de keine groep die dan overblijft kan hoog zijn, aangezien het geen betekenis voor het budget heeft.” Ook adviseert Jonson het management van ziekenhuizen maatregelen te nemen om het gebruik van alcohol en tranquillizers door ziekenhuismedewerkers terug te dringen, niet door een verbod maar door een verbetering van het arbeidsklimaat.

De LSV meent dat de redactie van Medisch Contact de specialistenvereniging vooraf op de hoogte had moeten stellen over de de publikatie in een 'eigen' blad. De specialistenorganisatie wijst op de afspraak dat zij vooraf wordt ingelicht over alle publikaties die op de LSV betrekking hebben. Een woordvoerder van de redactie verklaart dat in dit geval daarvan geen sprake kon zijn, omdat niet het functioneren van de LSV maar dat van de medische specialist in het algemeen ter discussie werd gesteld. “In het kerstnummer geven we altijd mensen de gelegenheid om iets persoonlijks of beschouwends te schrijven. Dit artikel was bedoeld als een aanzet voor discussie”, aldus de woordvoerder.