Prins Bernhard

Afgelopen dinsdag heeft NRC Handelsblad een artikel over smeergelden in het internationale bedrijfsleven gepubliceerd.

Daarin werd, in een passage over Lockheed, ondermeer geschreven: 'De Amerikaanse vliegtuigbouwer betaalde tussen 1970 en 1975 95 miljoen gulden (ruim 6 procent van de omzet van het bedrijf) aan smeergelden aan functionarissenin dertig landen, waaronder Nederland, dat van Lockheed Orion-vliegtuigen kocht) waar prins Bernhard tenminste 100.000 dollar ontving.'

Dit laatste is niet in overeenstemming met de feiten die in 1976 door de Commissie Donner in haar rapport zijn vastegesteld.

In dit rapport schrijft de commissie namelijk: Prins Bernhard 'heeft ook met betrekking tot deze $ 100.000 uitdrukkelijk verklaard, dat hij het bedrag niet heeft ontvangen, noch erover heeft beschikt. De Commissie heeft geen bewijzen van het tegendeel gevonden'.

De hoofdredactie van NRC Handelsblad biedt Prins Bernhard haar verontschuldigingen aan voor deze incorrecte voorstelling van zaken.