Politie

Onder de titel 'Na Fokker nu de politie' vergastte professor E. Bomhoff de lezers met een column over de politie (NRC HANDELSBLAD, 29 januari). Maar wat Bomhoff in zijn column doet is volstrekt eenzijdig. Bomhoff kijkt namelijk alleen naar de strafrechtelijke, repressieve kant van de zaak. Aan die kant meet hij de produktiviteit van de politie.

Ik kan de juistheid van zijn cijfermateriaal niet beoordelen. Maar ik weet wel dat er ook een volstrekt andere kant is. Zeer veel politiemensen doen de laatste jaren veel goed werk aan de preventieve kant van hun taak. Meet Bomhoff de efficiëncy van de politie in opsporing van misdaad en de hoeveelheid blauw op straat, ik stel daartegenover dat met name in vele oude volkswijken vele politiemensen op een nieuwe manier bezig zijn, samen met bewoners, opbouwwerkers en anderen, om door acties voor leefbaarheid de onveiligheid en criminaliteit aldaar te bestrijden: preventief dus. Voor die maatschappelijke werkelijkheid lijkt Bomhoff geen oog te hebben.

Nadat enkele jaren veel energie is opgeëist voor de reorganisatie, zijn vandaag de dag zeer veel politiemensen geïnteresseerd in het vinden van nieuwe wegen en methodieken om door gezamelijke actie met de bewoners, onze wijken en buurten leefbaarder en daardoor veiliger te maken.

    • Piet Reckman